Advokatska kancelarija dr Ana Budak Beograd

Aktuelnosti

Aktuelnosti

Advokat dr Ana Budak će, zajedno sa dr Momčilom Vasiljevićem i dr Nenadom Mihajlovićem, u saradnji sa ,,Institutom za poslovna istraživanja MBA“ Beograd, 25.01, 16.03, 26.05, 16.06. i 26.09.2023. godine održati jednodnevni specijalistički seminar – obuku na temu ,,Novine na području obračuna zarada, naknada zarada i drugih primanja (nova zakonska rešenja na području poreza i doprinosa; način obračuna, poreske prijave, subvencije za novozaposlene radnike; nepravilnosti ustanovljene od državne revizorske institucije; pravni aspekt obračuna; mišljenja nadležnih ministarstava)“. Za detaljnije informacije i prijavu posetite sajt https://www.institutmba.co.rs/

Advokat dr Ana Budak će, u saradnji sa ,,Institutom za poslovna istraživanja MBA“ Beograd, 05.04, 25.05. i 22.09.2023. godine održati jednodnevni specijalistički seminar na temu ,,Video-nadzor zaposlenih: zakonodavno pravni okvir i problemi i nedoumice u praksi“.

Advokat dr Ana Budak će, u saradnji sa ,,Institutom za poslovna istraživanja MBA“ Beograd, 11.05. i 15.06.2023. godine održati jednodnevni specijalistički seminar na temu ,,Novine koje donosi novi Zakon o bezbednosti i zaštiti na radu“.

Advokat dr Ana Budak će, u saradnji sa ,,Institutom za poslovna istraživanja MBA“ Beograd, 08.06.2023. godine održati jednodnevni specijalistički seminar na temu ,,Novine koje donose izmene i dopune Zakona o zapošljavanju stranaca i Zakona o strancima“.

Advokat dr Ana Budak će, u saradnji sa ,,Institutom za poslovna istraživanja MBA“ Beograd, 08.06.2023. godine održati jednodnevni specijalistički seminar na temu ,,Prestanak radnog odnosa sa najnovijim primerima iz prakse“. Za detaljnije informacije i prijavu posetite sajt https://www.institutmba.co.rs/

Advokat dr Ana Budak će, zajedno sa dr Momčilom Vasiljevićem, u saradnji sa ,,Institutom za poslovna istraživanja MBA“ Beograd, 18.01.2023, 10.02.2023. i 10.03.2023. godine održati specijalistički seminar na temu ,,Elektronska evidencija PDV-a od 01.01.2023. godine – korak po korak, najčešća pitanja vezana za e-fakture i čuvanje dokumentacije u elektronskom obliku“. Pratite nas kako biste se upoznali sa dodatnim terminima održavanja ovog seminara. Za prijavu i dodatne informacije posetite sajt https://www.institutmba.co.rs/

Advokat dr Ana Budak će, u saradnji sa ,,Institutom za poslovna istraživanja MBA“ Beograd, 01.02.2022. godine održati jednodnevni specijalistički seminar na temu ,,Prestanak radnog odnosa sa najnovijim primerima iz prakse“. Za detaljnije informacije i prijavu posetite sajt https://www.institutmba.co.rs/

Advokat dr Ana Budak će, zajedno sa dr Momčilom Vasiljevićem i dr Nenadom Mihajlovićem, u saradnji sa ,,Institutom za poslovna istraživanja MBA“ Beograd, 20.05.2022, 26.08, 19.10, 18.11. i 15.12.2022. godine održati jednodnevni specijalistički seminar – obuku na temu ,,Aktuelnosti i novine na području obračuna zarada, naknada zarada i drugih primanja i najnovija mišljenja ministarstava“. Za detaljnije informacije i prijavu posetite sajt https://www.institutmba.co.rs/

Advokat dr Ana Budak će, zajedno sa dr Momčilom Vasiljevićem i dr Nenadom Mihajlovićem, u saradnji sa ,,Institutom za poslovna istraživanja MBA“ Beograd, 20.05.2022, 26.08, 19.10, 18.11. i 15.12.2022. godine održati jednodnevni specijalistički seminar – obuku na temu ,,Aktuelnosti i novine na području obračuna zarada, naknada zarada i drugih primanja i najnovija mišljenja ministarstava“. Za detaljnije informacije i prijavu posetite sajt https://www.institutmba.co.rs/

Advokat dr Ana Budak će, zajedno sa Jugoslavom Veljkovski, u saradnji sa ,,Institutom za poslovna istraživanja MBA“ Beograd, 08.04, 20.04, 03.06. i 14.09.2022. godine održati jednodnevni specijalistički seminar na temu ,,Praktična primena Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti, sa posebnim osvrtom na način popunjavanja arhivske knjige, korak po korak“. Za detaljnije informacije i prijavu posetite sajt https://www.institutmba.co.rs/

Advokat dr Ana Budak će, u saradnji sa ,,Institutom za poslovna istraživanja MBA“ Beograd, 24.06.2022. godine održati jednodnevni specijalistički seminar na temu ,,Aktuelna pitanja na području radnih odnosa sa najnovijim primerima iz privredne i sudske prakse“. Za detaljnije informacije i prijavu posetite sajt https://www.institutmba.co.rs/

Advokat dr Ana Budak će, u saradnji sa ,,Institutom za poslovna istraživanja MBA“ Beograd, 02.02.2022. godine održati jednodnevni specijalistički seminar na temu ,,Prestanak radnog odnosa sa najnovijim primerima iz privredne i sudske prakse“. Za detaljnije informacije i prijavu posetite sajt https://www.institutmba.co.rs/

Advokat dr Ana Budak će, zajedno sa prof. dr Momčilom Vasiljevićem i Ivanom Lukićem, u saradnji sa ,,Institutom za poslovna istraživanja MBA“ Beograd, 04.02.2022. godine održati jednodnevni specijalistički seminar na temu ,,Primena u praksi novog sistema elektronskog fakturisanja kroz testno okruženje Ministarstva finansija – korak po korak, postupanje sa elektronskim fakturama u svetlu rešenja Zakona o elektronskom fakturisanju i čuvanje dokumentacije u elektronskom obliku“. Za detaljnije informacije i prijavu posetite sajt https://www.institutmba.co.rs/

Advokat dr Ana Budak će, u saradnji sa ,,Institutom za poslovna istraživanja MBA“ Beograd, 02.02.2022. godine održati jednodnevni specijalistički seminar na temu ,,Prestanak radnog odnosa sa najnovijim primerima iz privredne i sudske prakse“. Za detaljnije informacije i prijavu posetite sajt https://www.institutmba.co.rs/