Advokatska kancelarija dr Ana Budak Beograd

Ljudska prava i slobode

Ljudska prava i slobode

Naša advokatska kancelarija pruža pravne saveta i zastupa klijente u postupcima u vezi sa zaštitom ljudskih prava i sloboda, kako u domaćim, tako i u međunarodnim postupcima. Pri pružanju pravne pomoći u ovoj oblasti naročito se oslanjamo na činjenicu da je advokat dr Ana Budak doktorirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu iz međunarodnopravne naučne oblasti za prosečnom ocenom 10,00.

Pravna pomoć koju naša advokatska kancelarija pruža u oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda obuhvata, ali se ne ograničava na davanje pravnih saveta i mišljenja u vezi sa tumačenjem odnosno primenom Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i zastupanje pred Evropskim sudom za ljudska prava. Osim toga, zastupamo i u postupku po ustavnoj žalbi pred Ustavnim sudom, kao i u postupcima pred Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, pred Poverenikom za zaštitu ravnopravnostii pred Zaštitnikom građana (ombudsmanom).

Imate pravno pitanje ?

Ne dopustite da Vas pravni problemi muče – kontaktirajte nas odmah!

Pozovite nas

+381 69 137 19 82

Pišite nam

office@legis.rs

Pišite nam

ana.budak@legis.rs

Zakažite konsultacije

Oblast : Ljudska prava i slobode