Advokatska kancelarija dr Ana Budak Beograd

Ugovori

Ugovori

Poslovanje privrednih društava u današnje vreme zahteva brza i efikasna rešenja. Naša advokatska kancelarija je tu da pomogne svakom privrednom društvu, bilo ono malo, srednje ili veliko. Istovremeno, važno je da su konkretna pravna rešenja ne samo u skladu sa zakonodavstvom i praksom Republike Srbije, već i sa potrebama poslovanja svakog konkretnog privrednog subjekta. Iz navedenog razloga naša advokatska kancelarija svakom korporativnom problemu pristupa na način koji uzima u obzir individualne potrebe svakog konkretnog klijenta

Pružamo pravnu pomoć u svim pitanjima u vezi sa radom i organizacijom jedne firme, od njenog osnivanja do gašenja. Pravna pomoć u navedenom smislu uključuje, ali se ne ograničava na:

  • zastupanje pred Agencijom za privredne registre u postupku osnivanja privrednog društva, kao i izrada pratećih akata odnosno osnivačkih akata i statuta, kao i drugih ugovora članova društva;
  • zastupanje pred Agencijom za privredne registre i izrada pratećih pravnih akata u postupku promene članova društva i lica ovlašćenih za zastupanje, promenu sedišta privrednog društva, promenu poslovnog imena privrednog društva, promenu pretežne delatnosti društva, prenos udela u društvu, statusne promene;
  • pravne savete i izradu svih vrsta pravnih akata potrebnih za poslovanje jednog privrednog društva;
  • učestvovanje u pregovorima i zaključenju svih vrsta privrednih ugovora, uključujući ugovor o komisionu, ugovor o građenju, ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, ugovor o zajmu;
  • zastupanje u postupcima za naknadu štete u svim sudskim sporovima;
  • savetovanje, zastupanje i izradu svih pravnih akata u postupku likvidacije i stečaja odnosnonaplatu potraživanja od privrednih društava koja se nalaze u postupku likvidacije ili stečaja.

Imate pravno pitanje ?

Ne dopustite da Vas pravni problemi muče – kontaktirajte nas odmah!

Pozovite nas

+381 69 137 19 82

Pišite nam

office@legis.rs

Pišite nam

ana.budak@legis.rs

Zakažite konsultacije

Oblast : Ugovori