Advokatska kancelarija dr Ana Budak Beograd

Porodično pravo

Porodično pravo

Advokatska kancelarija dr Ana Budak pruža pravne savete u vezi sa svim pitanjima iz oblasti porodičnog prava, kako u obliku davanja pravnih saveta i mišljenja, tako i u obliku sastavljanja svih vrsta (pred)ugovora iz porodičnog prava, naročito (pred)bračnog ugovora, sporazuma o deobi bračne imovine i sporazuma o vršenju roditeljskog prava.

Osim navedenog, zastupamo klijente u postupku razvoda braka (kako po tužbi na razvod braka, tako i na osnovu sporazuma o razvodu braka), podele imovine stečene u braku, vršenja roditeljskog prava i viđanja deteta i zakonskog izdržavanja. Naša advokatska kancelarija pruža pravnu pomoć i u drugim postupcima u oblasti porodičnog prava, uključujući postupak za utvrđivanje ili osporavanje očinstva ili materinstva, postupak za zaštitu od nasilja u porodici, postupak za lišenje roditeljskog prava, postupak usvojenja, postupak starateljstva i postupak promene ličnog imena. Takođe, pružamo pravnu pomoć u svim fazama postupka u slučaju otmice dece na osnovu Haške konvencije o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice dece.

Imate pravno pitanje ?

Ne dopustite da Vas pravni problemi muče – kontaktirajte nas odmah!

Pozovite nas

+381 69 137 19 82

Pišite nam

office@legis.rs

Pišite nam

ana.budak@legis.rs

Zakažite konsultacije

Oblast : Porodično pravo