Advokatska kancelarija dr Ana Budak Beograd

O kancelariji

dr ana budak 50 advokat Beograd
O nama

Advokatska kancelarija dr Ana Budak

Vaš cilj je naš prioritet i koristimo se svim mogućim pravnim sredstvima kako bismo na najefikasniji način došli do željenog rezultata. Veliki broj zadovoljnih klijenata, kako fizičkih, tako i pravnih lica, svedoči o najvišem kvalitetu pruženih usluga.

Budući da polažemo veliku vrednost u kontinualno usavršavanje i ažurno praćenje svih relevantnih promena u pravnom okruženju, naša advokatska kancelarija kontinuirano radi na praćenju i analizi ne samo domaćih propisa i sudske prakse, već i strane. Pri tome, naučnoistraživačke aktivnosti naše advokatske kancelarije omogućavaju nam da u svakom trenutku budemo ne samo u toku, već i da sami pomeramo granice jurisprudencije, dok, u isto vreme, naš praktični rad zasnivamo na širokom i dubokom poznavanju svih teorijskih i praktičnih aspekata pravnog okruženja. Navedeno nam omogućava da na svaki izazov odgovorimo jedinstvenim i inovativnim rešenjem i da formulišemo strategije kojima se ciljevi i interesi naših klijenta optimizuju u okvirima zakonskih ograničenja.

Advokatska kancelarija dr Ana Budak se posebno ističe velikim iskustvom i saradnjom sa stranim klijentima i prilagođavanju njihovih poslovnih praksi zakonskom okviru Republike Srbije. Saradnja je jednako intenzivna i sa domaćim klijentima, pri čemu se posebna komparativna prednost naše kancelarije ogleda u sposobnosti prilagođavanja zahtevima klijenata u najvećoj mogućoj meri, tako da se svakom klijentu pristupa sa posebnom pažnjom. Naime, u našoj advokatskoj kancelariji vodi se računa o specifičnostima svakog konkretnog slučaja i svim, pa i najsitnijim aspektima pravnog okvira koji se na dati slučaj odnose, sa apsolutnom posvećenošću interesima klijenta. Pri tome, sa klijentima negujemo dugoročne i prisne odnose, zasnovane na poverenju. Ovakav pristup u pružanju pravne pomoći omogućio je advokatu dr Ani Budak da se od 2016. godine aktivno bavi pravnim konsaltingom stranih kompanija, domaćih finansijskih institucija i javnog sektora.

Imajući u vidu da je pravo izuzetno kompleksno, Advokatska kancelarija dr Ana Budak sarađuje sa eminentnim stručnjacima iz odgovarajuće oblasti, što podrazumeva ne samo saradnju sa stručnjacima iz pravnih nauka – profesorima prava, drugim advokatima i ostalim pravnicima-praktičarima, već i stručnjacima iz drugih oblasti, ekonomskih, medicinskih i drugih nauka. Pored toga, u cilju postizanja optimalnog rešenja i zaštite interesa klijenta, sarađujemo sa klijentom u cilju implementacije i davanja pravne forme njegovim interesima.