Advokatska kancelarija dr Ana Budak Beograd

Poljoprivredno pravo

Poljoprivredno pravo

Advokatska kancelarija dr Ana Budak pruža usluge davanja pravnih saveta i mišljenja, zastupanja u poljoprivrednim sporovima, naročito u slučaju kršenja prava preče kupovine, kao i sklapanja svih vrsta (pred)ugovora iz oblasti poljoprivrednog prava, uključujući, ali se ne ograničavajući na kupoprodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta, kupovinu i zakup poljoprivrednih mašina.

Naročita potreba za advokatom za poljoprivredno pravo pokazala se u postupku pridruživanja Republike Srbije Evropskoj uniji, u kome se Republika Srbija obavezala da će dozvoliti strancima da kupuju poljoprivredno zemljište, što je formalno i učinila Zakonom o izmeni i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu iz 2017. godine. Novine su donele veliki broj nejasnoća koje dovode do velike pravne nesigurnosti, naročito kada je u pitanju pravo stranaca da kupuju poljoprivredno zemljište u Srbiji. U tom smislu, naša advokatska kancelarija sa posebnom pažnjom savetuje i izrađuje ugovore pri investiranju u poljoprivredno zemljište. Pri zastupanju u ovoj oblasti naročito se oslanjamo na činjenicu da je advokat dr Ana Budak doktorirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na temu „Liberalizacija tržišta poljoprivrednog zemljišta u okviru pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji“.

Imate pravno pitanje ?

Ne dopustite da Vas pravni problemi muče – kontaktirajte nas odmah!

Pozovite nas

+381 69 137 19 82

Pišite nam

office@legis.rs

Pišite nam

ana.budak@legis.rs

Zakažite konsultacije

Oblast : Poljoprivredno pravo