Advokatska kancelarija dr Ana Budak Beograd

Pravo intelektualne svojine

Pravo intelektualne svojine

Advokatska kancelarija dr Ana Budak pruža usluge davanja pravnih saveta i mišljenja u oblasti prava intelektualne svojine kako domaćim, tako i stranim pravnim licima, naročito u postupku registracije odnosno zaštite intelektualne svojine i u rešavanju sporova. Pravna pomoć odnosi se na zaštitu intelektualnih dobara – autorskog dela i prava srodnih autorskom pravu (pravo interpretatora, pravo emisije, pravo prvog izdavača slobodnog dela, baze podataka) i zaštitu industrijske svojine (pravo na patent, pravo na žig, pravo na dizajn, oznaka geografskog porekla, know-how). Pored navedenog, usluge naše advokatske kancelarije obuhvataju i sastavljanje svih vrsta ugovora iz oblasti prava intelektualne svojine.

Imate pravno pitanje ?

Ne dopustite da Vas pravni problemi muče – kontaktirajte nas odmah!

Pozovite nas

+381 69 137 19 82

Pišite nam

office@legis.rs

Pišite nam

ana.budak@legis.rs

Zakažite konsultacije

Oblast : Pravo intelektualne svojine