Advokatska kancelarija dr Ana Budak Beograd

Odgovornost međunarodnih organizacija za kršenje ljudskih prava

Odgovornost međunarodnih organizacija za kršenje ljudskih prava

U radu je ispitana odgovornost međunarodnih organizacija za kršenje ljudskih prava. Pregledom relevantne naučne i stručne literature izvedeni su odgovarajući zaključci i sistematizovana postojeća saznanja u vezi sa ovim pitanjem. Pokazano je da, iako značajna, odgovornost međunarodnih organizacija za kršenje ljudskih prava i dalje nije na zadovoljavajućem nivou, odnosno da proliferacija međunarodnih organizacija nije praćena korespondirajućom odgovornošću. Iz tog razloga istaknuti su ključni nedostaci u dosadašnjoj praksi i dati su odgovarjući predlozi za eventualna buduća poboljšanja u ovoj oblasti.

Pogledajte ceo tekst.

NAPOMENA

Svi stručni tekstovi na ovom veb-sajtu zasnovani su na propisima koji važe na dan objavljivanja konkretnog teksta. Svi izneti stavovi predstavljaju tumačenje zakonskih odredbi od strane njenog autora i nisu obavezujući. Svi tekstovi imaju isključivo informativni karakter. Informacije prikazane na ovom veb-sajtu nisu, ne mogu biti niti ih treba shvatiti kao pravni savet te ne mogu zameniti pravni savet koji može dati advokat nakon sagledavanja svih činjenica konkretnog slučaja.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pretraga

dr Ana Budak
dr Ana Budak

Vaš cilj je naš prioritet i koristimo se svim mogućim pravnim sredstvima kako bismo na najefikasniji način došli do željenog rezultata.

Imate pravno pitanje ?

Ne dopustite da Vas pravni problemi muče – kontaktirajte nas odmah!

Pozovite nas

+381 69 137 19 82

Pišite nam

office@legis.rs

Pišite nam

ana.budak@legis.rs