Advokatska kancelarija dr Ana Budak Beograd

Pravo zadržavanja tuđe stvari

Pravo zadržavanja tuđe stvari

Kada postoji pravo zadržavanja

Poverilac dospelog potraživanja u čijim se rukama nalazi neka dužnikova stvar ima pravo zadržati navedenu stvar dok mu ne bude isplaćeno potraživanje. Dakle, iz navedenog se može zaključiti da, ukoliko se kod Vas nađe neka stvar lica koji Vam duguje po nekom osnovu, imate pravo da zadržite tu njegovu stvar sve dok Vam dužnik ne izmiri dug. Jedini uslov je da je potraživanje dospelo.

Pr. Ukoliko lice treba da Vam zajam vrati za 5 dana, nemate pravo danas da mu zadržite stvar jer zajam nije dospeo na naplatu.

Izuzeci

Ipak, ne možete zadržati tuđu stvar i pored činjenice da Vam je njen vlasnik dužan, ukoliko:

  • dužnik zahteva da mu vratite stvar koja je iz njegove državine izašla protiv njegove volje (pr. stvar mu je ukradena)
  • stvar Vam je data na čuvanje ili poslugu (pr. komšiji koji Vam je dao kosilicu za travu na poslugu ne možete zadržati kosilicu)
  • ne može se zadržati punomoćje dobijeno od dužnika, druge dužnikove isprave, legitimacije, prepiska i ostale slične stvari, kao ni druge stvari koje se ne mogu izložiti prodaji

Razlika između prava zadržavanja i retencije

  • zalogoprimac ima pravo sledovanja, dok retinent (lice koje koristi pravo zadržavanja nema to pravo). Naime, pravo sledovanja znači da Vaše pravo prati stvar te da nije vezano za konkretno lice. Primera radi, ukoliko imate pravo zaloge na nečijem autu, pa vlasnik auta proda taj auto, Vi i dalje imate pravo zaloge jer ono „sledi“ stvar. Nasuprot tome, kod prava retencije ovo nije slučaj;

  • da bi retinent imao pravo zadržavanja, stvar mora biti u njegovoj neposrednoj državini (stvar mora zaista biti kod Vas, na primer, u Vašoj kući/garaži/dvorištu, odnosno na mestu na kojem na navedenoj stvari vršite faktičku vlast). Kod založnog prava ovo nije nužno;

  • pravo retencije postoji samo pod uslovom da je potraživanje poverioca dospelo, dok se pravo zaloge može ugovoriti u trenutku kada potraživanje još uvek nije dospelo i

  • pravo retencije postoji na osnovu zakona, dok pravo zaloge može nastati ne samo na osnovu zaloge, već i na osnovu sudske odluke ili ugovora (što je najčešći slučaj u praksi).

NAPOMENA

Svi stručni tekstovi na ovom veb-sajtu zasnovani su na propisima koji važe na dan objavljivanja konkretnog teksta. Svi izneti stavovi predstavljaju tumačenje zakonskih odredbi od strane njenog autora i nisu obavezujući. Svi tekstovi imaju isključivo informativni karakter. Informacije prikazane na ovom veb-sajtu nisu, ne mogu biti niti ih treba shvatiti kao pravni savet te ne mogu zameniti pravni savet koji može dati advokat nakon sagledavanja svih činjenica konkretnog slučaja.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pretraga

dr Ana Budak
dr Ana Budak

Vaš cilj je naš prioritet i koristimo se svim mogućim pravnim sredstvima kako bismo na najefikasniji način došli do željenog rezultata.

Imate pravno pitanje ?

Ne dopustite da Vas pravni problemi muče – kontaktirajte nas odmah!

Pozovite nas

+381 69 137 19 82

Pišite nam

office@legis.rs

Pišite nam

ana.budak@legis.rs