Advokatska kancelarija dr Ana Budak Beograd

Zakonsko izdržavanje maloletnog deteta (alimentacija)

Zakonsko izdržavanje maloletnog deteta (alimentacija)

Roditelji su primarni dužnici izdržavanja deteta. Oni imaju pravo i dužnost da izdržavaju svoje maloletno dete. Obaveza drugih lica je supsidijarna, i možemo ih podeliti u tri kategorije: 1) drugi krvni srodnici u pravoj ushodnoj liniji (dede i babe i ostali preci) i 2)punoletni brat ili sestra koji stiče zaradu ili ima prihode od imovine dužan je da izdržava svog maloletnog brata ili sestru, pod uslovom da roditelji nisu živi ili da nemaju dovoljno sredstava za izdržavanje; dužnici izdržavanja su i 3) očuh odnosno maćeha, pod uslovom da brak roditelja i očuha odn. maćehe nije prestao poništenjem ili razvodom i da nema krvnih srodnika koji su dužnici izdržavanja.

Prilikom određivanja izdržavanja, sud uzima u obzir potrebe poverioca i mogućnosti dužnika. Potrebe poverioca izdržavanja zavise od njegovih godina, zdravlja, obrazovanja, imovine, prihoda te drugih okolnosti od značaja za određivanje izdržavanja. Mogućnosti dužnika izdržavanja zavise od njegovih prihoda, mogućnosti za zaposlenje i sticanje zarade, njegove imovine, njegovih ličnih potreba, obaveze da izdržava druga lica te drugih okolnosti od značaja za određivanje izdržavanja.

Minimalna visina alimentacije zavisi od sume koju kao naknadu za hranjenike odnosno za lica na porodičnom smeštaju periodično utvrđuje ministarstvo nadležno za porodičnu zaštitu (za oktobar 2022. god. ova suma iznosi 39.101,00 din.). Naime, u postupku po tužbi, gore navedeni iznos se, po pravilu, deli sa dva (jer oba roditelja izdržavaju dete), što znači da je minimalna alimentacija za oktobar 2022. god. 19.550,50 din. Ukoliko je u pitanju sporazumni razvod ili se roditelji saglase, visina alimentacije može biti i niža.

Visina izdržavanja određuje se u fiksnom iznosu ili u procentu od redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja i ne može biti manja od 15% niti veća od 50% redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika umanjenih za poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Pri tome, visina izdržavanja mora da bude takva da omogući detetu najmanje isti nivo životnog standarda kakav ima i roditelj koji daje izdržavanje.

Na kraju, važno je napomenuti i da se visina izdržavanja može smanjiti ili povećati ukoliko se promene okolnosti na osnovu kojih je doneta prethodna odluka (pr. povećaju se potrebe deteta, iz kog razloga se traži povećanje zakonskog izdržavanja ili se smanji zarada roditelja koji daje izdržavanje, iz kog razloga se traži smanjenje zakonskog izdržavanja). Ovaj postupak pokreće se posebnom tužbom za izmenu odluke o visini zakonskog izdržavanja.

NAPOMENA

Svi stručni tekstovi na ovom veb-sajtu zasnovani su na propisima koji važe na dan objavljivanja konkretnog teksta. Svi izneti stavovi predstavljaju tumačenje zakonskih odredbi od strane njenog autora i nisu obavezujući. Svi tekstovi imaju isključivo informativni karakter. Informacije prikazane na ovom veb-sajtu nisu, ne mogu biti niti ih treba shvatiti kao pravni savet te ne mogu zameniti pravni savet koji može dati advokat nakon sagledavanja svih činjenica konkretnog slučaja.

Facebook
Twitter
LinkedIn

One Response

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pretraga

dr Ana Budak
dr Ana Budak

Vaš cilj je naš prioritet i koristimo se svim mogućim pravnim sredstvima kako bismo na najefikasniji način došli do željenog rezultata.

Imate pravno pitanje ?

Ne dopustite da Vas pravni problemi muče – kontaktirajte nas odmah!

Pozovite nas

+381 69 137 19 82

Pišite nam

office@legis.rs

Pišite nam

ana.budak@legis.rs