Advokatska kancelarija dr Ana Budak Beograd

Analiza zaštite od diskriminacije u kontekstu ljudskih prava

Analiza zaštite od diskriminacije u kontekstu ljudskih prava

Efikasna zaštita od diskriminacije je od izuzetnog značaja za uspostavljanje koherentnog i održivog sistema ljudskih prava. Donošenje Protokola 12 uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima je od izuzetnog značaja s obzirom da je uveo opštu zabranu diskriminacije. Nažalost, nakon skoro dve decenije od njegovog donošenja, diskriminacija i dalje predstavlja problem međunarodne zajednice. U radu su analizirani efekti opšte zabrane diskriminacije danas, sa posebnim fokusom na neke marginalizovane grupe. Problem je analiziran primenom konceptualne analize prava, analize sadržaja i sinteze. Rad ima za cilj da ukaže na činjenicu da su partikularističke tendencije, s obzirom da je zabrana diskriminacije danas opšteg karaktera, izlišne. Oportunije je, stoga, raditi na iznalaženju instrumenata za sveopšte promovisanje principa jednkosti među ljudima, ukazivanje na značaj tolerancije i, uopšte, prihvatanje različitosti.

Pogledajte ceo tekst.

NAPOMENA

Svi stručni tekstovi na ovom veb-sajtu zasnovani su na propisima koji važe na dan objavljivanja konkretnog teksta. Svi izneti stavovi predstavljaju tumačenje zakonskih odredbi od strane njenog autora i nisu obavezujući. Svi tekstovi imaju isključivo informativni karakter. Informacije prikazane na ovom veb-sajtu nisu, ne mogu biti niti ih treba shvatiti kao pravni savet te ne mogu zameniti pravni savet koji može dati advokat nakon sagledavanja svih činjenica konkretnog slučaja.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pretraga

dr Ana Budak
dr Ana Budak

Vaš cilj je naš prioritet i koristimo se svim mogućim pravnim sredstvima kako bismo na najefikasniji način došli do željenog rezultata.

Imate pravno pitanje ?

Ne dopustite da Vas pravni problemi muče – kontaktirajte nas odmah!

Pozovite nas

+381 69 137 19 82

Pišite nam

office@legis.rs

Pišite nam

ana.budak@legis.rs