Advokatska kancelarija dr Ana Budak Beograd

Institucionalni okvir zaštite životne sredine u Evropskoj uniji

Institucionalni okvir zaštite životne sredine u Evropskoj uniji

Na probleme klimatskih promena i zagađenja vazduha, zemlje i vode nijedno društvo nije imuno, te je od izuzetnog značaja regulativa kojom se na te probleme može uticati. Predmet ovog rada je geneza i trenutno stanje regulative zaštite životne sredine u Evropskoj uniji (EU), sa posebnim osvrtom na institucije i tela EU koja su nadležna za to pitanje. U radu je analiziran postojeći sistem zaštite životne sredine u EU primenom deskriptivne analize, analize sadržaja i komparativno-istorijskog metoda, čime su opisane karakteristike i manjkavosti pomenutog sistema. Na osnovu ovih rezultata izvedeni su relevantni zaključci i predstavljene dalje mogućnosti za unapređenje regulative zaštite životne sredine u EU.

Pogledajte ceo tekst.

 

NAPOMENA

Svi stručni tekstovi na ovom veb-sajtu zasnovani su na propisima koji važe na dan objavljivanja konkretnog teksta. Svi izneti stavovi predstavljaju tumačenje zakonskih odredbi od strane njenog autora i nisu obavezujući. Svi tekstovi imaju isključivo informativni karakter. Informacije prikazane na ovom veb-sajtu nisu, ne mogu biti niti ih treba shvatiti kao pravni savet te ne mogu zameniti pravni savet koji može dati advokat nakon sagledavanja svih činjenica konkretnog slučaja.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pretraga

dr Ana Budak
dr Ana Budak

Vaš cilj je naš prioritet i koristimo se svim mogućim pravnim sredstvima kako bismo na najefikasniji način došli do željenog rezultata.

Imate pravno pitanje ?

Ne dopustite da Vas pravni problemi muče – kontaktirajte nas odmah!

Pozovite nas

+381 69 137 19 82

Pišite nam

office@legis.rs

Pišite nam

ana.budak@legis.rs