Advokatska kancelarija dr Ana Budak Beograd

Nezakonit pretres lica i vozila

Nezakonit pretres lica i vozila

Kada je moguć pregled lica i vozila

Policijski službenik ovlašćen je da izvrši pregled lica, predmeta koje lice nosi sa sobom i vozila u sledećim slučajevima:

1) kada lice treba dovesti;

2) kada je to neophodno radi pronalaska predmeta podobnih za napad ili samopovređivanje;

3) kada preduzima mere traganja za licima i predmetima;

4) kada preduzima druge mere i radnje u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku.

Pregledanje lica i vozila

Prilikom zaustavljanja policijski službenik, pre nego što pristupi pregledu, saopštava licu da li je zaustavljeno radi vršenja pregleda zbog preventivne kontrole, zbog njegovog ili tuđeg prekršaja ili krivičnog dela ili iz drugog bezbednosnog razloga. Dakle, ukoliko Vam policijski službenik ne saopšti razlog zaustavljanje, zaustavljanje je nezakonito.

Pregledom lica smatra se uvid u sadržaj odeće i obuće. Pregled lica mora vršiti lice istog pola, izuzev kada je neophodan hitan pregled lica radi oduzimanja oružja ili predmeta podobnih za napad ili samopovređivanje.

Pregledom saobraćajnih sredstava (vozila) smatra se pregled svih otvorenih i zatvorenih prostora saobraćajnog sredstva i predmeta koji se prevoze. Pregled može da izvrši vizuelno, dodirom, uvidom u sadržaj, korišćenjem tehničkih sredstava (ogledala, detektora i sl.) odnosno službenog psa.

Naredba suda kao uslov zakonitosti radnje pretresanja

Ukoliko je verovatno da lice kod sebe u saobraćajnom sredstvu ili u predmetu koji nosi sa sobom ima predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom ili prekršajnom postupku, policijski službenik ovlašćen je da zadrži lice do pribavljanja naredbe za pretresanje, a najduže 6 časova.

Drugim rečima, kada policijski službenik za vreme pregleda utvrdi da postoje okolnosti zbog kojih je potrebno izvršiti pretresanje, zatražiće nalog nadležnog suda za sprovođenje te radnje. Ukoliko u roku od 6 časova ne pribavi nalog za pretresanje, policijski službenik mora prestati sa zadržavanjem lica koje je potrebno pretresati.

Izuzetno, pretresanje lica može se izvršiti i bez naredbe suda. Naime, ovlašćena službena lica policije mogu bez naredbe suda za pretresanje i bez prisustva svedoka preduzeti pretresanje lica prilikom lišenja slobode ili prilikom izvršenja naredbe za dovođenje, ako postoji sumnja da to lice poseduje oružje ili oruđe za napad ili ako postoji sumnja da će odbaciti, sakriti ili uništiti predmete koje treba od njega oduzeti kao dokaz u postupku.

Korišćenje dokaza proisteklih iz nezakonitog pribavljanja dokaza u sudskom postupku

U jednom slučaju je policija zaustavila mog klijenta i, bez naloga suda, prinudno otvorila jednu od šupljina u vozilu, u kojoj je pronađena opojna droga. Na osnovu navedene radnje policije, prikupljeni su i drugi dokazi, koji su navedeni u optužnici protiv mog klijenta. Kada je optužnica potvrđena, izjavili smo žalbu u kojoj smo naveli da su navedeni dokazi pribavljeni nezakonito i tražili izdvajanje svih navedenih dokaza iz spisa predmeta (potvrda o privremeno oduzetim predmetima, fizičkohemijsko veštačenje, izveštaj o forenzičkom pregledu lica mesta i CD snimak o pretresu vozila).

Osnov za žalbu bila je činjenica da su policijski službenici ovlašćeni za pregled vozila, ne i pretres. Pretres se može obaviti isključivo uz nalog suda koji, u konkretnom slučaju, nije postojao. Naša žalba je usvojena, a svi dokazi izdvojeni su iz spisa predmeta kao nezakoniti odnosno iz razloga jer se na njima ne može zasnivati sudska odluka. S obzirom da, pri takvom stanju stvari, sud nije imao dovoljno dokaza, postupak  prema mom klijentu je obustavljen.

NAPOMENA

Svi stručni tekstovi na ovom veb-sajtu zasnovani su na propisima koji važe na dan objavljivanja konkretnog teksta. Svi izneti stavovi predstavljaju tumačenje zakonskih odredbi od strane njenog autora i nisu obavezujući. Svi tekstovi imaju isključivo informativni karakter. Informacije prikazane na ovom veb-sajtu nisu, ne mogu biti niti ih treba shvatiti kao pravni savet te ne mogu zameniti pravni savet koji može dati advokat nakon sagledavanja svih činjenica konkretnog slučaja.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pretraga

dr Ana Budak
dr Ana Budak

Vaš cilj je naš prioritet i koristimo se svim mogućim pravnim sredstvima kako bismo na najefikasniji način došli do željenog rezultata.

Imate pravno pitanje ?

Ne dopustite da Vas pravni problemi muče – kontaktirajte nas odmah!

Pozovite nas

+381 69 137 19 82

Pišite nam

office@legis.rs

Pišite nam

ana.budak@legis.rs