Advokatska kancelarija dr Ana Budak Beograd

Vanbračni partner kao naslednik

Vanbračni partner kao naslednik

Shodno Ustavu Republike Srbije, vanbračna zajednica izjednačena je sa brakom. Shodno Porodičnom zakonu, vanbračni partneri imaju prava i dužnosti supružnika u pogledu obaveze izdržavanja i u pogledu zajedničke imovine. Naime, imovina koju su vanbračni partneri stekli radom u toku trajanja zajednice života u vanbračnoj zajednici predstavlja njihovu zajedničku imovinu, a na imovinske odnose vanbračnih partnera shodno se primenjuju odredbe zakona o imovinskim odnosima supružnika. Vanbračni partner koji nema dovoljno sredstava za izdržavanje, a nesposoban je za rad ili je nezaposlen, ima pravo na izdržavanje od drugog vanbračnog partnera srazmerno njegovim mogućnostima, s tim da se na izdržavanje vanbračnog partnera shodno primenjuju odredbe ovog zakona o izdržavanju supružnika.

Zakon o nasleđivanju ne izjednačava vanbračnog partnera sa bračnim drugom. Zapravo, vanbračni partner uopšte ne spada u krug zakonskih naslednika. Shodno navedenom, u praksi ih sud odnosno javni beležnik ne poziva na ostavinsku raspravu. Krug zakonskih naslednika određen je zakonom; navedeno znači da će ova lica naslediti ostavioca u slučaju da on ne ostavi testament. U zakonske naslednike spadaju: potomci, usvojenici i njihovi potomci, bračni drug, roditelji, usvojioci, braća i sestre i njihovi potomci, dedovi i babe i njihovi potomci i ostali preci.

Jedino gde Zakon o nasleđivanju pominje vanbračnog partera jeste u kontekstu testamentarnog svedoka, gde se propisuje da vanbračni partner ne može biti „zaveštajni“ svedok.

Zaštita imovinskih prava vanbračni partnera

Napomenuli smo da imovina koju su vanbračni partneri stekli radom u roku trajanja zajednice života u vanbračnoj zajednici predstavlja njihovu zajedničku imovinu. Ipak, s obzirom da nije zakonski naslednik, vanbračni partner ostavioca će svoj udeo će morati da dokazuje u parnici. Kako bi olakšali dokazivanje u parnici, savet klijentima jeste da imaju prethodno overeni ugovor sa svojim vanbračnim partnerom.

Mogućnost za nasleđivanje

Činjenica da nije zakonski naslednik ne znači da vanbračni partner nikako ne može da nasleđuje. Naime, ukoliko ostavilac imenuje vanbračnog partnera u svom testamentu, vanbračni partner može biti naslednik.

NAPOMENA

Svi stručni tekstovi na ovom veb-sajtu zasnovani su na propisima koji važe na dan objavljivanja konkretnog teksta. Svi izneti stavovi predstavljaju tumačenje zakonskih odredbi od strane njenog autora i nisu obavezujući. Svi tekstovi imaju isključivo informativni karakter. Informacije prikazane na ovom veb-sajtu nisu, ne mogu biti niti ih treba shvatiti kao pravni savet te ne mogu zameniti pravni savet koji može dati advokat nakon sagledavanja svih činjenica konkretnog slučaja.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pretraga

dr Ana Budak
dr Ana Budak

Vaš cilj je naš prioritet i koristimo se svim mogućim pravnim sredstvima kako bismo na najefikasniji način došli do željenog rezultata.

Imate pravno pitanje ?

Ne dopustite da Vas pravni problemi muče – kontaktirajte nas odmah!

Pozovite nas

+381 69 137 19 82

Pišite nam

office@legis.rs

Pišite nam

ana.budak@legis.rs