Advokatska kancelarija dr Ana Budak Beograd

Ugovor o privremenim i povremenim poslovima

Ugovor o privremenim i povremenim poslovima

Ugovor van radnog odnosa

Ugovor o privremenim i povremenim poslovima jedan je od četiri ugovora van radnog odnosa u našem pravu (pored ugovora o delu, ugovora o dopunskom radu i ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju). Imajući u vidu da je u pitanju angažovanje van radnog odnosa, pravila iz Zakona o radu koja važe za zaposlene odnosno za lica koja angažovana po osnovu ugovora o radu ne važe za lica angažovana po ovom osnovu. Primera radi, ova lica nemaju pravo na godišnji odmor, pravo na naknadu troškova prevoza, ne postoje posebna pravila koja obavezuju poslodavca u slučaju otkaza itd. Navedeno znači da poslodavac odlučuje o pravima ovog lica po svojoj volji.

Karakteristike ugovora o privremenim i povremenim poslovima

Ovaj ugovor može se zaključiti sa 1) nezaposlenim licem, 2) zaposlenim koji radi nepuno radno vreme – do punog radnog vremena i 3) sa korisnikom starosne penzije. Može se zaključiti za poslove koji su iz ili van delatnosti poslodavca, koji su sistematizovani (pr. u slučaju  povećanja obima posla) ili ne.

Ugovor o privremenim i povremenim poslovima može trajati najduže 120 radnih dana u kalendarskoj godini. Ipak, zakon ne daje preciznije tumačenje, pa se tako u praksi javljaj problemi u vezi sa tumačenjem pojma „radnog“ dana u ovom slučaju. Imajući u vidu sudsku praksu, može se zaključiti da se pod pojmom „radni dan“ smatra radni dan konkretnog izvršioca posla, što može biti i subota ili nedelja. Nadalje, jedno lice može kod istog poslodavca da radi najduže 120 radnih dana na jednom poslu, a po završetku tog posla može da zaključi novi ugovor kod istog poslodavca, ali na drugom poslu.

Fikcija preobražaja

I ukoliko zaposleni stupi na rad bez zaključenog ugovora, smatra se da je zaključio ugovor o radu na neodređeno vreme danom stupanja na rad. Ukoliko poslodavac želi da spreči dejstvo ove fikcije, potrebno je da sa licem zaključi neki ugovor van radnog odnosa – pr. ugovor o privremenim i povremenim poslovima.

II Ukoliko poslodavac zloupotrebljava ovaj ugovor, smatraće se da je zaključen ugovor o radu na neodređeno vreme

III Ukoliko lice nastavi sa radom i posle isteka 120 radnih dana, može doći do prerastanja ovog ugovora u ugovor o radu na neodređeno vreme

U navedenim slučajevima lice ima pravo na tužbu za utvrđenje da je u radnom odnosu.

Primera radi, u jednom slučaju lice je radilo na privremenim i povremenim poslovima koji su sistematizovani kod poslodavca odnosno na poslovima koji su trajni i za kojima postoji stalna potreba. U sudskom postupku utvrđeno je da njegov angažman ima karakter radnog odnosa s obzirom da je poslodavac očigledno imao potrebu za zaposlenjem i da je vršio zloupotrebu prava.

NAPOMENA

Svi stručni tekstovi na ovom veb-sajtu zasnovani su na propisima koji važe na dan objavljivanja konkretnog teksta. Svi izneti stavovi predstavljaju tumačenje zakonskih odredbi od strane njenog autora i nisu obavezujući. Svi tekstovi imaju isključivo informativni karakter. Informacije prikazane na ovom veb-sajtu nisu, ne mogu biti niti ih treba shvatiti kao pravni savet te ne mogu zameniti pravni savet koji može dati advokat nakon sagledavanja svih činjenica konkretnog slučaja.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pretraga

dr Ana Budak
dr Ana Budak

Vaš cilj je naš prioritet i koristimo se svim mogućim pravnim sredstvima kako bismo na najefikasniji način došli do željenog rezultata.

Imate pravno pitanje ?

Ne dopustite da Vas pravni problemi muče – kontaktirajte nas odmah!

Pozovite nas

+381 69 137 19 82

Pišite nam

office@legis.rs

Pišite nam

ana.budak@legis.rs