Advokatska kancelarija dr Ana Budak Beograd

Mere poslodavca umesto otkaza ugovora o radu

Mere poslodavca umesto otkaza ugovora o radu

Povreda dužnosti zaposlenog i sankcija poslodavca

Povreda radne discipline i radne dužnosti poslodavac, po pravilu, sankcioniše otkazom ugovora o radu. Navedeno znači da je otkaz ugovora o radu, po svojoj prirodi, disciplinska sankcija zaposlenom za njegovo ponašanje odnosno za povredu radne discipline i radne dužnosti. otkaz radnika

Imajući u vidu da predstavlja sankciju, otkaz ugovora o radu ne može se izreći bez ispunjenja neophodnih uslova. Pre svega, poslodavac mora nesporno utvrditi krivicu zaposlenog. Pored toga, potrebno je utvrditi i postojanje ostalih zakonskih uslova, koji se, između ostalog, razlikuju u zavisnosti od toga koji je otkazni razlog u pitanju.

Mere umesto otkaza ugovora o radu

Ukoliko utvrdi da postoje naročito olakšavajuće okolnosti odnosno da povreda nije takve prirode da zaposlenom treba da prestane radni odnos, poslodavac može zaposlenom, umesto otkaza ugovora o radu, izreći neku od zakonom predviđenih mera. otkaz posao

Naše pravo poznaje tri ovakve mere:

  • privremeno udaljenje sa rada bez naknade zarade 1-15 radnih dana;
  • novčana kazna u visini do 20% osnovne zarade do 3 meseca;
  • opomena sa najavom otkaza (tzv. „anticipirano upozorenje“), u kojoj se navodi da će poslodavac zaposlenom otkazati ugovor o radu bez ponovnog upozorenja, ako u narednom roku od šest meseci učini istu povredu radne obaveze ili nepoštovanje radne discipline.

Treba naglasiti da je neophodno da poslodavac, pre izricanja neke od ovih mera, zaposlenom mora uputiti upozorenje o postojanju razloga za otkaz.

Diskreciono pravo poslodavca

Važno je naglasiti da je izricanje neke od gore navedenih mera diskreciono pravo poslodavca, ne i  njegova obaveza. Drugim rečima, poslodavac može, a ne mora, izreći neku od navedenih mera odnosno poslodavac ima pravo da donese rešenje o otkazu iako prethodno nije primenio neku od navedenih mera.

Pri tome, ukoliko se odluči da donese rešenje o otkazu ugovora o radu, poslodavac mora prethodno sprovesti zakonom određeni postupak pre prestanka radnog odnosa odnosno postupak u slučaju otkaza. U suprotnom, takvo rešenje poslodavca je ništavo i zaposleni ima pravo da ga pobija tužbom za poništaj pred nadležnim sudom u roku od 60 dana od dana dostavljanja rešenja odnosno od saznanja za povredu prava.

Iz gore navedenih razloga, a kako biste izbegli sudske postupke, savetujemo da konsultujete advokata za radno pravo. Kontaktirajte nas. Tu smo za Vas.

NAPOMENA

Svi stručni tekstovi na ovom veb-sajtu zasnovani su na propisima koji važe na dan objavljivanja konkretnog teksta. Svi izneti stavovi predstavljaju tumačenje zakonskih odredbi od strane njenog autora i nisu obavezujući. Svi tekstovi imaju isključivo informativni karakter. Informacije prikazane na ovom veb-sajtu nisu, ne mogu biti niti ih treba shvatiti kao pravni savet te ne mogu zameniti pravni savet koji može dati advokat nakon sagledavanja svih činjenica konkretnog slučaja.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pretraga

dr Ana Budak
dr Ana Budak

Vaš cilj je naš prioritet i koristimo se svim mogućim pravnim sredstvima kako bismo na najefikasniji način došli do željenog rezultata.

Imate pravno pitanje ?

Ne dopustite da Vas pravni problemi muče – kontaktirajte nas odmah!

Pozovite nas

+381 69 137 19 82

Pišite nam

office@legis.rs

Pišite nam

ana.budak@legis.rs