Advokatska kancelarija dr Ana Budak Beograd

Imovina supružnika

Imovina supružnika

Zajednička i posebna imovina supružnika

Imovina koju su supružnici stekli radom u toku trajanja braka predstavlja njihovu zajedničku imovinu. Ipak, supružnici mogu ovo pitanje i drugačije urediti bračnim ugovorom. U tom smislu, čak i dobitak koji je jedan supružnik ostvario igrom na sreću predstavlja zajedničku imovinu supružnika (osim ukoliko dobitnik ne dokaže da je u igru uložio posebnu imovinu).

Posebna imovina supružnika je imovina koju je supružnik stekao pre sklapanja braka, kao i imovina koju je stekao u toku trajanja braka, ali deobom zajedničke imovine odnosno nasleđem, poklonom ili drugim pravnim poslom kojim se pribavljaju isključivo prava.

Zakonske pretpostavke u vezi sa imovinom supružnika i upis u registar

Smatra se da su supružnici izvršili deobu zajedničke imovine ako su u katastru upisana oba supružnika kao suvlasnici.

Ovakav upis može se izvršiti u trenutku  sticanja imovine (adekvatnim sastavljanjem ugovora o kupoprodaji) ili naknadno (u slučaju da je imovina već upisana samo na jednog supružnika) dostavljanjem katastru nepokretnosti overenih izjava supružnika.

Smatra se da je upis izvršen na ime oba supružnika i kada je izvršen na ime samo jednog od njih.

Ova zakonska pretpostavka se ne primenjuje u dva slučaja: 1) ako se nakon upisa u katastar zaključi i overi sporazum o deobi bračne imovine odnosno bračni ugovor i 2) ako je o pravima supružnika na nepokretnosti odlučivao sud.

Supružnici zajedničkom imovinom upravljaju i raspolažu zajednički i sporazumno. Dakle, jedan supružnik ne može bez saglasnosti drugog supružnika prodati imovinu

Pr. 1: Lice A u braku kao prodavac nepokretnosti – ukoliko lice A želi da proda stan, pri overi ugovora o kupoprodaji nepokretnosti javni beležnik će zahtevati na uvid izvod iz matične knjige rođenih. Ukoliko je lice A stan koji prodaje steklo u toku braka, ali nasleđivanjem (od svojih roditelja, na primer), stan predstavlja posebnu imovinu supružnika odnosno lica A. Ipak, biće potrebno da i lice B, njegov supružnik, potpiše ugovor o kupoprodaji nepokretnosti i to, po pravilu, kao „davalac saglasnosti“ na ugovor.

Pr. 2: Lice A u braku kao kupac nepokretnosti – ukoliko lice A kupuje stan, a u braku je, javni beležnik će ga upozoriti da će ista predstavljati zajedničku imovinu supružnika. Međutim, ukoliko lice A kupuje stan svojom posebnom imovinom (pr. novcem dobijenim od prodaje nasleđenog stana), to se konstatuje u ugovoru, a supružnik lica A će potpisati ugovor kao „davalac saglasnosti“. Drugi način da se stan upiše kao posebna imovina lica A jeste da i lice A i njegov supružnik overe kod javnog beležnika posebnu izjavu o tome. U praksi je češće da ove izjave budu deo ugovora o kupoprodaji nepokretnosti.

Kako bi se ugovor o kupoprodaji nepokretnosti sastavio u skladu sa zakonom i kako ne bi bilo zabune u pogledu pitanja svojine na nepokretnostima stečenim u toku braka, savetujemo da angažujete advokata za ugovor o kupoprodaji nepokretnosti.

NAPOMENA

Svi stručni tekstovi na ovom veb-sajtu zasnovani su na propisima koji važe na dan objavljivanja konkretnog teksta. Svi izneti stavovi predstavljaju tumačenje zakonskih odredbi od strane njenog autora i nisu obavezujući. Svi tekstovi imaju isključivo informativni karakter. Informacije prikazane na ovom veb-sajtu nisu, ne mogu biti niti ih treba shvatiti kao pravni savet te ne mogu zameniti pravni savet koji može dati advokat nakon sagledavanja svih činjenica konkretnog slučaja.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pretraga

dr Ana Budak
dr Ana Budak

Vaš cilj je naš prioritet i koristimo se svim mogućim pravnim sredstvima kako bismo na najefikasniji način došli do željenog rezultata.

Imate pravno pitanje ?

Ne dopustite da Vas pravni problemi muče – kontaktirajte nas odmah!

Pozovite nas

+381 69 137 19 82

Pišite nam

office@legis.rs

Pišite nam

ana.budak@legis.rs