Advokatska kancelarija dr Ana Budak Beograd

Zastarelost potraživanja komunalnih usluga

Zastarelost potraživanja komunalnih usluga

Pojam i posledice zastarelosti

Zastarelost se može definisati kao period vremena nakon kojeg poverilac više ne može da zahteva prinudno izvršenje obaveze. Dakle, kada protekne zakonom određeni rok, obaveza je zastarela. Za ovakve obaveze kažemo da su naturalne ili prirodne obligacije, a za njih važi pravilo da su naplative, ali nisu utužive. Nisu utužive s obzirom da poverilac nema pravo da pokrene postupak prinudne naplate odnosno da sudskim putem zahteva izvršenje obaveze, ali su ovakve obaveze istovremeno i naplative s obzirom da dužnik, ukoliko želi, uvek, pa i nakon zastarelosti, može isplatiti svoj dug. Ukoliko dužnik ispuni zastarelu obavezu, važno je istaći da nema pravo na povraćaj datog, pa čak i u situaciji da je to učinio iz razloga što nije znao da je njegova obaveza zastarela.

Rok zastarelosti i način računanja zastarelosti

Zakonom je predviđen jednogodišnji rok zastarelosti za sledeća potraživanja: 1) potraživanje naknade za isporučenu električnu i toplotnu energiju, plin, vodu, za dimničarske usluge i za održavanje čistoće, kad je isporuka odnosno usluga izvršena za potrebe domaćinstva; 2) potraživanje radio-stanice i radio-televizijske stanice za upotrebu radio-prijemnika i televizijskog prijemnika; 3) potraživanje pošte, telegrafa i telefona za upotrebu telefona i poštanskih pregradaka, kao i druga njihova potraživanja koja se naplaćuju u tromesečnim ili kraćim rokovima; 4) potraživanje pretplate na povremene publikacije, računajući od isteka vremena za koje je publikacija naručena.

Ipak, da li je potraživanje zastarelo ne zavisi samo od roka zastarelosti, već i od toga kog dana je potraživanje dospelo, kao i kog dana je sudu podnet predlog za izvršenje.

Primera radi, ukoliko licu A 10. februara stigne račun za struju za mesec januar, na kojem je naznačeno da lice A ima rok od 15 dana da izmiri svoj dug, lice A može dobrovoljno izmiriti dug najkasnije do 25. februara. Nakon 25. februara odnosno sutradan, 26. februara, dug za struju je dospeo i poverilac ima pravo da istog dana pokrene postupak izvršenja (prinudna naplata). Ovo pravo na prinudnu naplatu gasi se kada protekne rok zastarelosti. Rok zastarelosti računa za struju, kao komunalne usluge, zastareva u orku od godinu dana. Navedeno znači da EPS može podneti pokrenuti postupak izvršenja odnosno podneti predlog za izvršenje najkasnije 26. februara 2024. godine. Ukoliko ovaj predlog bude podnet nakon tog datuma, potraživanje je zastarelo i dužnik odnosno lice A ima pravo da se na isto pozove.

Prigovor zastarelosti

Na zastarelost sud ne pazi po službenoj dužnosti, što znači da se dužnik sam mora pozvati na zastarelosti isticanjem prigovora zastarelosti u prigovoru na rešenje o izvršenju, i to u roku od 8 dana od dana dostavljanja rešenja. U suprotnom, rešenje o izvršenju postaje pravosnažno i lice A će biti obavezno da, i pored zastarelosti duga, isti izmiri, sa sve zakonskom zateznom kamatom i troškovima postupka.

NAPOMENA

Svi stručni tekstovi na ovom veb-sajtu zasnovani su na propisima koji važe na dan objavljivanja konkretnog teksta. Svi izneti stavovi predstavljaju tumačenje zakonskih odredbi od strane njenog autora i nisu obavezujući. Svi tekstovi imaju isključivo informativni karakter. Informacije prikazane na ovom veb-sajtu nisu, ne mogu biti niti ih treba shvatiti kao pravni savet te ne mogu zameniti pravni savet koji može dati advokat nakon sagledavanja svih činjenica konkretnog slučaja.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pretraga

dr Ana Budak
dr Ana Budak

Vaš cilj je naš prioritet i koristimo se svim mogućim pravnim sredstvima kako bismo na najefikasniji način došli do željenog rezultata.

Imate pravno pitanje ?

Ne dopustite da Vas pravni problemi muče – kontaktirajte nas odmah!

Pozovite nas

+381 69 137 19 82

Pišite nam

office@legis.rs

Pišite nam

ana.budak@legis.rs