Advokatska kancelarija dr Ana Budak Beograd

,,Plava koverta“ – primiti ili ne?

,,Plava koverta“ – primiti ili ne?

U našem narodu još uvek postoji uverenje da je bolje ne primiti „plavu“ kovertu. Najčešće se ovo dešava kada licu stigne koverta od javnog izvršitelja ili suda. Ovo je rezultat ubeđenja da smo, izbegavanjem primanja „plave“ koverte, izbegli i pokretanje postupka, a, samim tim, i izvršenje na našoj imovini odnosno obaveza plaćanja duga ili neku drugu sankciju. Ovo uverenje je potpuno neosnovano. Štaviše, od istog možete imati samo štete, a nikako koristi.

Jedini način da iskoristite svoja prava jeste da se koristite pravnim lekovima koje Vam zakon omogućava, a to ne možete učiniti ukoliko ne primite „plavu“ kovertu u kojoj se nalazi rešenje o izvršenju. Naime, od dana dostavljanja rešenja o izvršenju počinje da teče rok od 8 dana za izjavljivanje pravnih lekova – žalbe odnosno prigovora.

Žalba na rešenje o izvršenju na osnovu izvršne isprave

U žalbi na rešenje o izvršenju na osnovu izvršne isprave (pr. slučaj kada se izvršenje sprovodi na osnovu prethodno pravosnažno okončanog parničnog postupka, u kome je dužnik obavezan da izmiri poveriocu dug), izvršni dužnik može isticati da, primera radi, navedena sudska odluka na osnovu koje je doneto rešenje o izvršenju nije izvršna ili da je ukinuta, da je potraživanje izvršnog poverioca prestalo (pr. izvršni dužnik je već izmirio navedeni dug), da je potraživanje zastarelo itd. Ukoliko sud utvrdi da je žalba osnovana, ukinuće rešenje o izvršenju, obustaviti izvršenje u celini ili delimično i ukinuti sprovedene radnje (ako je sprovođenje izvršenja počelo).

Prigovor na rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave

U prigovoru na rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave (pr. na osnovu računa) može se, primera radi, isticati da obaveza nije nastala, da nije dospela, da je već izvršena, da je zastarela itd. Da bi sud usvojio prigovor izvršnog dužnika, nije potrebno da izvršni dužnik dokaže svoje tvrdnje, već samo da ih učini verovatnim. U tom slučaju, postupak će se nastaviti kao parnični postupak, u kome je predmet spora upravo osnovanost navoda iz prigovora. Sud istovremeno određuje i zastoj izvršnog postupka, sve do pravosnažnog okončanja parničnog postupka. Ukoliko izvršni dužnik uspe u parnici, izvršni postupak se obustavlja.

Pravne posledice propuštanja roka za izjavljivanje žalbe odnosno prigovora

Propuštanjem prijema rešenja odnosno propuštanjem izjavljivanja ovih pravnih lekova, rešenje o izvršenju postaje pravosnažno. U izvršnom postupku ne postoji pravo na izjavljivanje vanrednih pravnih lekova (pr. revizije), tako da je rok za izjavljivanje žalbe odnosno prigovora prvi i poslednji momenat kada izvršni dužnik može reagovati na rešenje o izvršenju. Nakon isteka ovih rokova nemate više načina da stavite van snage rešenje o izvršenju, što znači da ćete, u svakom slučaju (pa čak i ako ste, primera radi, dug već izmirili) morati da izmirite dug.

Ukoliko primite rešenje o izvršenju, čak i da u roku ne izjavite žalbu odnosno prigovor, još uvek imate šansi da uspete u sporu. Naime, u slučaju da iz opravdanog razloga (pr. usled bolesti) propustite rok za izjavljivanje pravnog leka, može se podneti tzv. predlog za vraćanje u pređašnje stanje, što se rezultirati pravom da naknadno podnesete žalbu odnosno prigovor.

Ono o čemu morate voditi računa jeste da odmah reagujete na primljeno pismeno. Jedan od gorih scenarija jeste kada izvršni dužnik zaboravi da je uopšte i primio rešenje o izvršenju. Kada se ovo dogodi, a izvršni dužnik reaguje kasno, više se ništa ne može uraditi i on će biti dužan da izmiri dug (čak i ako ga je izmirio, ako je dug zastareo itd.).

Dostavljanje izvršnom dužniku

Izvršnom dužniku koji je pravno lice ili preduzetnik pismena se dostavljaju na adresu sedišta ili adresu za prijem pošte koje su upisane u registru Agencije za privredne registre ili drugom javnom registru, a fizičkom licu – na adresu prebivališta ili boravišta koja je upisana kod organa koji vodi evidenciju o ličnim kartama (adresa iz lične karte).

Ako dostavljanje ne uspe, pismeno se u roku od tri dana ističe na elektronskoj oglasnoj tabli suda koji je doneo rešenje o izvršenju na osnovu izvršne ili verodostojne isprave, a kad je reč o rešenju o izvršenju na osnovu verodostojne isprave, dostavljanje se ponavlja još jednom po isteku roka od osam dana od prethodnog dostavljanja, a ako ni ponovljeno dostavljanje ne uspe, rešenje se u roku od tri dana ističe na elektronskoj oglasnoj tabli suda.

Dostavljač ostavlja u poštanskom sandučetu izvršnog dužnika ili na drugom mestu na adresi izvršnog dužnika obaveštenje koje sadrži lično ime izvršnog dužnika, svojstvo u postupku, naznaku da će pismeno u roku od tri dana biti istaknuto na elektronskoj oglasnoj tabli suda, naziv i adresu tog suda i upozorenje da se po isteku roka od osam dana od isticanja pismena na elektronskoj oglasnoj tabli suda smatra da je dostavljanje izvršeno – institut. tzv. „fiktivnog dostavljanja“, što znači da će se smatrati da ste uredno primili pismeno (iako ga, zapravo, faktički odnosno fizički niste primili).

Dakle, ne treba izbegavati prijem „plavih“ koverti, a ukoliko se desi da ne budete kod kuće, pa, po povratku, zateknete gore navedeno obaveštenje, potrebno je hitno otići u sud i preuzeti pismeno kako bi se moglo iskoristiti odgovarajuće pravno sredstvo – žalba ili prigovor.

Ukoliko niste sigurni da li se protiv Vas vodi izvršni postupak, to možete proveriti elektronskim putem na adresi https://etabla.sud.rs/. Sve što je potrebno jeste da unesete svoje ime i prezime i jedinstveni matični broj građana (jmbg).

NAPOMENA

Svi stručni tekstovi na ovom veb-sajtu zasnovani su na propisima koji važe na dan objavljivanja konkretnog teksta. Svi izneti stavovi predstavljaju tumačenje zakonskih odredbi od strane njenog autora i nisu obavezujući. Svi tekstovi imaju isključivo informativni karakter. Informacije prikazane na ovom veb-sajtu nisu, ne mogu biti niti ih treba shvatiti kao pravni savet te ne mogu zameniti pravni savet koji može dati advokat nakon sagledavanja svih činjenica konkretnog slučaja.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pretraga

dr Ana Budak
dr Ana Budak

Vaš cilj je naš prioritet i koristimo se svim mogućim pravnim sredstvima kako bismo na najefikasniji način došli do željenog rezultata.

Imate pravno pitanje ?

Ne dopustite da Vas pravni problemi muče – kontaktirajte nas odmah!

Pozovite nas

+381 69 137 19 82

Pišite nam

office@legis.rs

Pišite nam

ana.budak@legis.rs