Advokatska kancelarija dr Ana Budak Beograd

Razvod braka

Razvod braka

Pokretanje postupka za razvod braka

Postupak za razvod braka pokreće se na jedan od dva načina, i to podnošenjem: predloga za sporazumni razvod braka ili tužbe za razvod braka. U svakom slučaju, postupak se pokreće i vodi pred sudom poslednjeg zajedničkog prebivališta supružnika ili pred sudom  prebivališta tuženog. U našem pravu nije važno ko je „kriv“ za razvod braka. Prema srpskom pravu, svaki supružnik ima pravo na razvod braka ako su bračni odnosi ozbiljno i trajno poremećeni ili ako se objektivno ne može ostvarivati zajednica života supružnika.

Što se dokumentacije potrebne za pokretanje postupka razvoda braka tiče, ukoliko supružnici nemaju zajedničke imovine ili zajedničke dece, potreban je samo izvod iz matične knjige venčanih. Ukoliko supružnici imaju zajedničke dece, potrebni su i izvodi iz matične knjige rođenih za decu. U slučaju da je postupak pokrenut tužbom, a supružnici imaju zajedničke dece, potrebna je i potvrda o visini mesečnih primanja, koju izdaje poslodavac (s tim što se ona može dostaviti i u toku postupka). U slučaju zajedničke imovine, potrebni su i dokazi o vlasništvu (pr. ugovor o kupoprodaji).

Sporazumni razvod ili tužba – šta je optimalnije

Najoptimalnije rešenje je svakako sporazumni razvod braka. Kada god je moguće, odnosno kada god međusobni odnosi supružnika to dozvoljavaju, sporazumni razvod je bolja opcija – kraće traje, svakako je manje stresan, a i prouzrokuje znatno manje finansijske troškove.

Sporazum o razvodu braka podrazumeva da, načelno govoreći, supružnici imaju sporazum o samom razvodu, načinu podele imovine, vršenju roditeljskog prava, visini alimentacije,
i načinu održavanja ličnih odnosa deteta i drugog roditelja. Ukoliko supružnici ne mogu da postignu saglasnost, svaki od supružnika ima pravo da podnese tužbu za razvod braka.

Trajanje postupka o razvodu braka

Trajanje postupka o razvodu braka prevashodno zavisi od toga da li se postupak vodi po tužbi za razvod braka ili po predlogu za sporazumni razvod braka. Postupci po tužbi mogu trajati godinama. Ako supružnici imaju zajedničke imovine, podela iste vrši se u posebnom postupku, što znači da se, u slučaju nepostojanja dogovora među supružnicima, vode dve parnice.

Sa druge strane, sporazumni razvodi mogu završiti i na jednom ročištu. Međutim, treba imati u vidu da sud treba da zakaže ročište kada se podnese predlog, a da to može potrajati, naročito ako supružnici imaju dece, s obzirom da sud ima obavezu da pribavi mišljenje centra za socijalni radi. Naime, kada pošaljete u svemu uredan predlog za sporazumni razvod braka, a imate dece, sud, po pravilu, šalje izveštaj centru za socijalni rad tek za, u proseku, mesec dana, dok se sam izveštaj centra za socijalni rad čeka i po par meseci. Nakon dobijenog izveštaja može se zakazati ročište i, uz malo sreće, na istom tom ročištu okončati postupak. Ako se supružnici odnosno njihovi punomoćnici odreknu prava na žalbu, presuda o razvodu braka odmah postaje pravosnažna.

NAPOMENA

Svi stručni tekstovi na ovom veb-sajtu zasnovani su na propisima koji važe na dan objavljivanja konkretnog teksta. Svi izneti stavovi predstavljaju tumačenje zakonskih odredbi od strane njenog autora i nisu obavezujući. Svi tekstovi imaju isključivo informativni karakter. Informacije prikazane na ovom veb-sajtu nisu, ne mogu biti niti ih treba shvatiti kao pravni savet te ne mogu zameniti pravni savet koji može dati advokat nakon sagledavanja svih činjenica konkretnog slučaja.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pretraga

Picture of dr Ana Budak
dr Ana Budak

Vaš cilj je naš prioritet i koristimo se svim mogućim pravnim sredstvima kako bismo na najefikasniji način došli do željenog rezultata.

Imate pravno pitanje ?

Ne dopustite da Vas pravni problemi muče – kontaktirajte nas odmah!

Pozovite nas

+381 69 137 19 82

Pišite nam

office@legis.rs

Pišite nam

ana.budak@legis.rs