Advokatska kancelarija dr Ana Budak Beograd

Pravni okvir zaštite prava manjina

Pravni okvir zaštite prava manjina

Pitanje zaštite prava manjina i njihovih pripadnika postalo je jedno od značajnijih problema ljudskih prava. Predmet analize rada je pravni okvir zaštite prava manjina, kao integralnog dela ljudskih prava. Problem je analiziran primenom deskriptivno-kvalitativnog metoda, sinteze saznanja iz postojeće literature i induktivnog metoda. Ključni rezultati istraživanja su da oblast zaštite prava manjina odlikuju kontroverze, počevši od pojma prava manjina, pa do prakse budući da su Savetodavni komitet Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina i Evropski sud za ljudska prava zauzeli dijametralno suprotne stavove po pitanju ispoljavanja veroispovesti. S obzirom da je zaštita koju pruža Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina, kao jedini pravno obavezujući dokument koji se isključivo bavi zaštitom prava manjina, ograničena ratione loci, pripadnici manjina u velikom broju država nemaju adekvatnu pravnu zaštitu. Stoga, nameće se potreba za usvajanjem univerzalno obavezujućeg međunarodnog ugovora koji bi u celosti bio posvećen zaštiti prava manjina.

Pogledajte ceo tekst.

NAPOMENA

Svi stručni tekstovi na ovom veb-sajtu zasnovani su na propisima koji važe na dan objavljivanja konkretnog teksta. Svi izneti stavovi predstavljaju tumačenje zakonskih odredbi od strane njenog autora i nisu obavezujući. Svi tekstovi imaju isključivo informativni karakter. Informacije prikazane na ovom veb-sajtu nisu, ne mogu biti niti ih treba shvatiti kao pravni savet te ne mogu zameniti pravni savet koji može dati advokat nakon sagledavanja svih činjenica konkretnog slučaja.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pretraga

dr Ana Budak
dr Ana Budak

Vaš cilj je naš prioritet i koristimo se svim mogućim pravnim sredstvima kako bismo na najefikasniji način došli do željenog rezultata.

Imate pravno pitanje ?

Ne dopustite da Vas pravni problemi muče – kontaktirajte nas odmah!

Pozovite nas

+381 69 137 19 82

Pišite nam

office@legis.rs

Pišite nam

ana.budak@legis.rs