Advokatska kancelarija dr Ana Budak Beograd

Teorijski i praktični aspekti prava privatnosti sa osvrtom na praksu Evropskog suda za ljudska prava u digitalnom dobu

Teorijski i praktični aspekti prava privatnosti sa osvrtom na praksu Evropskog suda za ljudska prava u digitalnom dobu

Predmet analize ovog rada jeste praksa Evropskog suda za ljudska prava, odnosno implikacija teorijskih aspekata na praksu u pogledu prava privatnosti u smislu člana 8 Evropske konvencije o ljudskim pravima. Imajući u vidu da često mogu doći u konflikt, u radu je razmatran odnos prava privatnosti i slobode izražavanja. Posebna pažnja data je i zaštiti podataka na internetu, kao aktuelnom pitanju informatičkog doba u kome živimo. Problem je analiziran primenom metoda analize sadržaja relevantne prakse Evropskog suda za ljudska prava i sistematskog pregleda literature na osnovu čega je izvršena sinteza postojećeg znanja. Na ovaj način izvedeni su zaključci sa značajnim teorijskim i praktičnim implikacijama po zaštitu prava privatnosti.

Pogledajte ceo tekst.

NAPOMENA

Svi stručni tekstovi na ovom veb-sajtu zasnovani su na propisima koji važe na dan objavljivanja konkretnog teksta. Svi izneti stavovi predstavljaju tumačenje zakonskih odredbi od strane njenog autora i nisu obavezujući. Svi tekstovi imaju isključivo informativni karakter. Informacije prikazane na ovom veb-sajtu nisu, ne mogu biti niti ih treba shvatiti kao pravni savet te ne mogu zameniti pravni savet koji može dati advokat nakon sagledavanja svih činjenica konkretnog slučaja.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pretraga

Picture of dr Ana Budak
dr Ana Budak

Vaš cilj je naš prioritet i koristimo se svim mogućim pravnim sredstvima kako bismo na najefikasniji način došli do željenog rezultata.

Imate pravno pitanje ?

Ne dopustite da Vas pravni problemi muče – kontaktirajte nas odmah!

Pozovite nas

+381 69 137 19 82

Pišite nam

office@legis.rs

Pišite nam

ana.budak@legis.rs