Advokatska kancelarija dr Ana Budak Beograd

Pravo na imovinu u kontekstu ljudskih prava sa posebnim osvrtom na praksu Evropskog suda za ljudska prava

Pravo na imovinu u kontekstu ljudskih prava sa posebnim osvrtom na praksu Evropskog suda za ljudska prava

Član 1 Protokola 1 Evropske konvencije o ljudskim pravima štiti fundamentalno pravo na mirno uživanje imovine. Ovo pravo podleže ograničenjima, čija se prihvatljivost procenjuje u svakom konkrenom slučaju na osnovu testa od šest pitanja koji je utvrdio Evropski sud za ljudska prava. Rad se bavi analizom slučajeva u kojima je Sud, primenom navedenog testa, utvrđivao povredu člana 1 Protokola 1 Evropske konvencije o ljudskim pravima. Metodom sinteze postojećih teorija iz oblasti zaštite prava na imovinu, deskriptivnim metodom i metodom analize sadržaja relevantne prakse Evropskog suda za ljudska prava došlo se do zaključka da je Evropski sud za ljudska prava, po pravilu, nalazio kršenje prava na imovinu ukoliko mere koje je država preduzela u konkretnom slučaju nisu bile u javnom ili opštem interesu, proporcionalne ili legalne.

Pogledajte ceo tekst.

NAPOMENA

Svi stručni tekstovi na ovom veb-sajtu zasnovani su na propisima koji važe na dan objavljivanja konkretnog teksta. Svi izneti stavovi predstavljaju tumačenje zakonskih odredbi od strane njenog autora i nisu obavezujući. Svi tekstovi imaju isključivo informativni karakter. Informacije prikazane na ovom veb-sajtu nisu, ne mogu biti niti ih treba shvatiti kao pravni savet te ne mogu zameniti pravni savet koji može dati advokat nakon sagledavanja svih činjenica konkretnog slučaja.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pretraga

Picture of dr Ana Budak
dr Ana Budak

Vaš cilj je naš prioritet i koristimo se svim mogućim pravnim sredstvima kako bismo na najefikasniji način došli do željenog rezultata.

Imate pravno pitanje ?

Ne dopustite da Vas pravni problemi muče – kontaktirajte nas odmah!

Pozovite nas

+381 69 137 19 82

Pišite nam

office@legis.rs

Pišite nam

ana.budak@legis.rs