Advokatska kancelarija dr Ana Budak Beograd

Rad od kuće

Rad od kuće

Rad od kuće kao vrsta rada

Rad od kuće je rad kao i svaki drugi. Navedeno znači da lice koje radi od kuće ima ista prava i obaveze kao i zaposleni u prostorijama poslodavca. Primera radi, osnovna zarada zaposlenog koji radi od kuće ne sme biti niža od osnovne zarade zaposlenog koji radi na istim poslovima u prostorijama poslodavca.

Karakteristike ugovora o radu od kuće

Pored elemenata koji sadrži „klasični“ ugovor o radu, ovaj ugovor mora da sadrži i druge elemente, i to: 1) trajanje radnog vremena prema normativima rada; 2) način vršenja nadzora nad radom i kvalitetom obavljanja poslova zaposlenog; 3) sredstva za rad za obavljanje poslova koje je poslodavac dužan da nabavi, instalira i održava; 4) korišćenje i upotrebu sredstava za rad zaposlenog i naknadu troškova za njihovu upotrebu; 5) naknadu drugih troškova rada i način njihovog utvrđivanja; 6) druga prava i obaveze.

Rad od kuće može biti predmet posebnog ugovora, a može se i „klasičnim“ ugovorom ugovoriti da će zaposleni deo radnog vremena provesti kod kuće i odatle raditi. Pri tome, važno je istaći da ne mogu svi poslovi biti premet rada od kuće. Naime, poslodavac može da ugovori poslove van svojih prostorija jedino ukoliko nisu opasni ili štetni po zdravlje zaposlenog i drugih lica i ne ugrožavaju životnu sredinu.

Radno vreme, odmori i odsustva kod rada od kuće

S obzirom na to da je rad od kuće rad kao i svaki drugi, sledi da sve što važi za „klasični“ ugovor o radu, važi i kod ove vrste ugovora. Primera radi, raspored radnog vremena, prava kod prekovremenog rada, noćnog rada, odmori, odsustva itd. Ove odredbe se neće primenjivati jedino u slučaju da je izričito drugačije utvrđeno opštim aktom ili ugovorom o radu.

Količina i rokovi za izvršenje poslova koji se obavljaju po osnovu ovog ugovora ne mogu se odrediti na način kojim se zaposlenom onemogućava da koristi pravo na odmor u toku dnevnog rada, dnevni, nedeljni i godišnji odmor. Dakle, ne može se zaposleni preopteretiti količinom posla tako da objektivno ne može da koristi pravo na odmor.

Pravo na posebnu naknadu

Naknada troškova za korišćenje i upotrebu sredstava za rad zaposlenog i naknada troškova za njihovu upotrebu, kao i naknada drugih troškova rada od kuće ne smatraju se zaradom. Navedeno znači da je poslodavac dužan da zaposlenom ove troškove isplati pored i nezavisno od zarade. Pr. naknada troškova za internet, struju, papir, tonere za štampač itd. mora se isplatiti zaposlenom pored i nezavisno od zarade (pri tome, podrazumeva se da poslodavac nema obavezu da plati celokupni račun za struju s obzirom da je zaposleni koristi i za lične potrebe). Poslodavac ima obavezu da naknadi onaj deo troškova zaposlenog koji otpada na vršenje poslova, što se utvrđuje ugovorom u svakom konkretnom slučaju.

NAPOMENA

Svi stručni tekstovi na ovom veb-sajtu zasnovani su na propisima koji važe na dan objavljivanja konkretnog teksta. Svi izneti stavovi predstavljaju tumačenje zakonskih odredbi od strane njenog autora i nisu obavezujući. Svi tekstovi imaju isključivo informativni karakter. Informacije prikazane na ovom veb-sajtu nisu, ne mogu biti niti ih treba shvatiti kao pravni savet te ne mogu zameniti pravni savet koji može dati advokat nakon sagledavanja svih činjenica konkretnog slučaja.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pretraga

Picture of dr Ana Budak
dr Ana Budak

Vaš cilj je naš prioritet i koristimo se svim mogućim pravnim sredstvima kako bismo na najefikasniji način došli do željenog rezultata.

Imate pravno pitanje ?

Ne dopustite da Vas pravni problemi muče – kontaktirajte nas odmah!

Pozovite nas

+381 69 137 19 82

Pišite nam

office@legis.rs

Pišite nam

ana.budak@legis.rs