Advokatska kancelarija dr Ana Budak Beograd

Izmeštanje klima-uređaja

Izmeštanje klima-uređaja

Izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji, čije se usvajanje uskoro očekuje, donose niz novina, ali su za širu javnost možda najinteresantnije one koje se odnose na klima-uređaje

Nov način instaliranja klima-uređaja i njihovo uklanjanje

Izmenama i dopunama Zakona predviđeno je da se od dana stupanja na snagu Zakona klima-uređaji moraju instalirati na način da nisu vidljivi odnosno da ne vrše uticaj na neposredno okruženje. Za već instalirane klima-uređaje predviđeno je njihovo uklanjanje, i to u određenom roku, koji se razlikuje u zavisnosti od toga da li je u pitanju zgrada javne namene, zgrada u zaštićenoj kulturno-istorijskoj zoni ili zgrada van takvih zona

Vlasnici zgrada javne namene dužni su da u roku od dve godine od dana stupanja na snagu Zakona sa uličnih fasada uklone sve spoljne jedinice klima-uređaja odnosno da ih izmeste na način da nisu vidljive, kao i da ne vrše uticaj na neposredno okruženje.

Vlasnici zgrada odnosno posebnih delova objekata (pr. vlasnik stana) u granicama nepokretnih kulturnih dobara i njihovoj zaštićenoj okolini u obavezi su da izvrše uklanjanje klima-uređaja u roku od 5 godina.

Svi ostali vlasnici zgrada imaju obavezu da uklone spoljne jedinice klima-uređaja u roku od 10 godina od dana stupanja na snagu Zakona. Način uklanjanja klima-uređaja biće bliže uređen opštim aktima koje će doneti jedinice lokalne samouprave.

Novčane kazne i nadzor nad primenom odredaba

Za nepoštovanje navedenih odredbi predviđene su novčane kazne. Nadzor nad primenom odredbi vršiće organi komunalne inspekcije odnosno komunalne milicije.

NAPOMENA

Svi stručni tekstovi na ovom veb-sajtu zasnovani su na propisima koji važe na dan objavljivanja konkretnog teksta. Svi izneti stavovi predstavljaju tumačenje zakonskih odredbi od strane njenog autora i nisu obavezujući. Svi tekstovi imaju isključivo informativni karakter. Informacije prikazane na ovom veb-sajtu nisu, ne mogu biti niti ih treba shvatiti kao pravni savet te ne mogu zameniti pravni savet koji može dati advokat nakon sagledavanja svih činjenica konkretnog slučaja.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pretraga

dr Ana Budak
dr Ana Budak

Vaš cilj je naš prioritet i koristimo se svim mogućim pravnim sredstvima kako bismo na najefikasniji način došli do željenog rezultata.

Imate pravno pitanje ?

Ne dopustite da Vas pravni problemi muče – kontaktirajte nas odmah!

Pozovite nas

+381 69 137 19 82

Pišite nam

office@legis.rs

Pišite nam

ana.budak@legis.rs